Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Φωτοαντίγραφα

 

 • Έγχρωμες και ασπρόμαυρες ψηφιακές εκτυπώσεις

 

 • Ψηφιοποίηση πρωτοτύπων

 

 • Γραφιστικές εργασίες

 

 • Δακτυλογραφήσεις

 

 • Επεξεργασία εντύπων, αφισών, poster συνεδρίων

 

 • Επεξεργασία διατριβών και παρουσιάσεων (power point)

 

 • Εταιρικές / εμπορικές κάρτες

 

 • Επιστολόχαρτα, αυτοκόλλητα, προσκλητήρια

 

 • Αναπαραγωγή σχεδίων (plotter)

 

 • Βιβλιοδεσίες, πλαστικοποιήσεις

 

 • Αναλώσιμα, γραφική ύλη, σφραγίδες
online_printing

Εγγραφή στο Newsletter

μείνετε ενημερωμένοι για τις προσφορές μας σε εκτυπώσεις,δακτυλογραφήσεις,μεταφράσεις κ.ά.!